POLITICA DE CONFIDENTIALITATE RESTAURANT EST


1.Termeni și condiții

RESTAURANT EST apartinand Societatii Postăvăria Română S.A, este inregistrat ca operator de date cu caracter personal sub nr. 18765 la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si prelucrează datele furnizate de dumneavoastră prin folosirea serviciilor de colectare de date și de rezervări online disponibile pe acest website în scopul executarii cererii dumneavoastră de rezervare, pentru care v-ați dat consimțământul în momentul accesării formularului de contact online. Totodata, subscrisa prelucreaza datele clientilor cu caracter personal (imagine) utilizand mijloace de supraveghere video in scopul protejarii persoanelor si a bunurilor aflate in proprietatea subscrisei, prin monitorizarea accesului persoanelor in incinta restaurantului.
RESTAURANT EST administrează datele personale primite pe parcursul utilizării paginilor web în conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare privind protecția datelor personale și respecta caracterul privat și securitatea informației furnizate atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care aplicăm prezenta politică de confidențialitate.

2.InregistrareaDatelor

Pentru vizualizarea informațiilor puse la dispoziție pe website-ul www.restaurantest.ro nu este necesară oferirea datelor personale, însă pentru utilizarea serviciilor de rezervari online, sunt necesare anumite date personale (nume, prenume, adresa e mail,numar telefon).

3.Utilizarea datelor

RESTAURANT EST utilizeaza datele personale puse la dispozitie, în scopul onorarii comenzilor de rezervări online.

4.Securitatea datelor

Pentru evitarea utilizării fără drept a datelor personale, RESTAURANT EST utilizează proceduri interne și tehnologii de securitate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate din website-ul www.restaurantest.ro.
Accesul la computerele la care vor fi prelucrate datele cu caracter personal este restricţionat cu cont de utilizator şi parola, computerele și alte terminale de acces sunt situate în zone cu acces restricționat, iar datele cu caracter personal sunt criptate.

5.Informare

Pentru datele furnizate de dumneavoastră prin intermediul acestui site, asigurăm administrarea acestora în condiții de siguranță și vă garantăm drepturile prevăzute de Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora și dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/679 (dreptul de acces, de rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus(ă) unei decizii individuale, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul de a vă adresa justiţiei). Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: office@postavaria-romana.ro.

6. Legislație

Respectăm cerințele Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date si dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/679. Prezenta politică de confidențialitate se supune legislației române în vigoare. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul nostru.